Kancelaria butikowa

Kancelaria butikowa

Do popularnych określeń prawniczych zalicza się na chwilę obecną przede wszystkim termin kancelarii prawnej, która stanowi punkt usługowy dzielący się na bardzo wiele różnorodnych podkategorii wewnętrznych. W grę wchodzi ostatnimi czasy między innymi pojęcie kancelarii butikowej. Opiera się ona na skoncentrowaniu stricte na danej, określonej dziedzinie wiedzy i gałęzi prawnej.

W szczególności są to zasady specjalizacji, która pozwala na lepsze wywiązywanie się ze swych obowiązków zawodowych, skupiając się na stricte określonych typach działań. W praktyce, terminem kancelarii butikowej definiuje się zwłaszcza stosunkowo niewielkie przedsiębiorstwa, będąc firmami bazującymi na grupowaniu w swych strukturach specjalistów z obszaru określonej dziedziny prawnej. Warto natomiast zwrócić uwagę na fakt, że im większa kancelaria prawna, tym większy a w zasadzie szerszy aspekt tak zwanej butikowości, czyli często wewnętrzny podział na to, czym się specjalizuje dana firma butikowa jest bardziej drobiazgowy niż jedynie zawężenie do jej jednego określonego stricte działania.
Poza tym, że firmy butikowe opierają się zwłaszcza na tym, że są poświęcone określonej dziedzinie prawa, dodatkowo charakteryzują się indywidualnym podejście do klienta, co jest równoznaczne z tym, że dają możliwość zwłaszcza poświęcenia większej uwagi pojedynczemu przypadkowi oraz skupienia się na stricte określonej sprawie. Z kancelariami prawnymi można rozliczać się na wiele sposobów, w tym w postaci ryczałtowej oraz w ramach stawek godzinowych czy w tak zwanym trybie mieszanym.
Artykuł dzięki:

Previous PostNextNext Post