Kto może zostać radcą prawnym?

Kto może zostać radcą prawnym?

Tytuł radcy prawnego przysługiwać może wszystkim zawodowym prawnikom, którzy mają za sobą już ukończone studia prawnicze – jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Są tu brane pod uwagę zarówno kierunki prawnicze znajdujące się na naszych krajowych uczelniach, jak także i te, które występują na uczelniach zagranicznych. Wykorzystuje się przyswojoną na nich wiedzę ogólną do tego, aby udzielać fachowych konsultacji oraz sprostać wymaganiom drastycznie przeobrażających się realiów natury prawnej.

W zakresie bycia radcą prawnym od strony technicznej, formalnej, należy wspomnieć, że przede wszystkim ma to być związane z tym, żeby dana osoba miała maksymalną zdolność do realizacji czynności prawnych. W ten sposób jako nieskazitelna w swym charakterze, może wykonywać zawód uznania społecznego i prestiżu. Co więcej, to sposób na to, żeby dawać rękojmię właściwego realizowania swej profesji, mając 'czyste' konto. Dodatkowo, trzeba także wspomnieć o wymaganiach formalnych w tym między innymi o konieczności odbycia aplikacji radcowskiej w kraju oraz złożenia egzaminu radcowskiego.
Aplikacja radcowska natomiast zawsze wynosi trzy lata oraz realizowana jest ona na zasadzie pisemnego egzaminu na zakończenie. Aplikację przeprowadza się przez okręgowe izby radców prawnych, a żeby na takową aplikację móc się dostać, koniecznie trzeba napisać egzamin państwowy na wstępie. Jest to zawsze test jednokrotnego wyboru. Egzamin tu omawiany musi być także napisany na zakończenie. Test ten składa się z pięciu części a w tym mowa o zadaniach z zakresu prawa rodzinnego, karnego, procesowego, administracyjnego, gospodarczego oraz wykonywania zawodu i zasad etycznych.
Artykuł dzięki:

Previous PostNextNext Post