Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka

Pod skrótem NRA kryje się nazewnictwo instytucji zwanej Naczelną Radą Adwokacką. Odnosi się ono do specjalistycznego organu samorządu zawodowego poświęconego polskiej adwokaturze. Jest to instytucja jaka opiera się na statusie osobowości prawnej oraz dysponuje placówką w stolicy, czyli w Warszawie. Dokładniej rzecz biorąc, Naczelna Rada Adwokacja usytuowana jest przy ulicy Świętojerskiej .

biblioteczka prawnika
Instytucja tu omawiana umieszczona została po raz pierwszy na terenie stolicy, jako placówka NRA powstała w marcu w roku 1919. Miało to miejsce w oparciu o dekret wydany wtedy przez ówczesnego Naczelnika Państwa. Wiązało się to jednocześnie z pozyskaniem statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. Na czele Naczelnej Rady Adwokackiej stanął w tym czasie jako pierwszy adwokat tego organu samorządowego prawnik z wykształcenia Cezary Ponikowski. To w przedziale lat funkcjonowania rady naczelnej w tym właśnie wydaniu pojawiły się ukonstytuowania pierwszych rad adwokackich na terenie Lublina, Gdańska i Warszawy. Pierwsze tego typu dekrety bazowały najpierw na terenie Królestwa Kongresowego, które wówczas funkcjonowało. W roku 1922 istniało to także w oparciu o ziemie objęte zaborem rosyjskim.
Dzięki temu, że wprowadzono organ samorządowy w postaci Naczelnej Rady Adwokackiej, można było wprowadzić prawo o adwokaturze. Odbyło się to w roku 1982. Ponadto ukształtowano także wtedy na nowo ustrój całej krajowej adwokatury w Polsce. Na czele Naczelnej Rady Adwokackiej stoi natomiast prezes NRA, a także adwokaci, którzy zostali wytypowani w ramach Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Artykuł dzięki:

Może Ciebie zainteresować:

Forma rozliczenia z kancelarią

Forma rozliczenia z kancelarią

Zastanawiasz się, jaką formę rozliczeń z kancelarią przyjąć? Jeżeli tak, to dobrze, ze natrafiłeś  na nasz ...
Pomoc prawnicza

Pomoc prawnicza

Znalezienie pomocy prawnika nie stanowi większej trudności pod warunkiem, że nie zdecydujemy się na to, aby ...

Previous PostNextNext Post