O Trzebnicy historycznie

O Trzebnicy historycznie

Pierwsze wzmianki o Trzebnicy, jako miejscowości geograficznej na mapie naszego malowniczego kraju pojawiły się prawdopodobnie w trzynastym stuleciu. Wiązało się to głównie z faktem, że Trzebnica wchodziła wtedy w skład dawnego regionu wrocławskiego i tak też przetrwało do okresu współczesności, kiedy to według starej reformy administracyjnej miejscowość tu opisywana funkcjonowała w ramach województwa wrocławskiego. Miało to miejsce między 1975 a 1998 rokiem. Miejscowość Trzebnica, pod kątem etymologicznym natomiast, wywodzi się z prasłowiańskiego czasownika terbiti, co jest tłumaczone dosłownie jako karczować las, czyli trzebnić. W konsekwencji tego wiąże się to przede wszystkim z charakterem dawnej śląskiej osady pełnej terenów lesistych, które zostały wykarczowane przez śląskie plemię Trzebowian, niegdyś tam osiedlających się.

Cmentarz w Trzebnicy
Zgodnie z zapiskami na kartach historii, Trebnicha, która prawdopodobnie wiązała się z dzisiejsza Trzebnicą, była wyszczególniana w odniesieniu do obszarów metropolii wrocławskiej jako pierwsza. Potwierdzeniem tego okazuje się dzieło Heinricha Adamy. Co interesujące natomiast, pierwsze wspomnienia o nazwie Trzebnica w kontekście czysto geograficznym łączą się już z okresem pierwszej połowy dwunastego stulecia, ponieważ świadczy o tym dokument łaciński. Wtedy to wymieniona była forma Trebnicha, a z czasem to jest w roku 1250 Trzebnic villa forensi. W wieku czternastym z kolei Trebenicz. Warto także nadmienić, że o miejscowości Trzebnica bardzo długo rozpisywał się Mikołaj Henel, który działał jako jeden z najbardziej sławnych regionalistów śląskich oraz wybitny historyk.

Zobacz więcej ciekawostek z miasta Trzebnica

Zabytki Trzebnicy

Zabytki Trzebnicy

Miejscowość zwana Trzebnicą, nie jest powszechnie znanym obszarem na geograficznej mapie Polski, ale cechuje się ona ...
Trzebnica kiedyś

Trzebnica kiedyś

Stolicą powiatu trzebnickiego wchodzącego w skład województwa dolnośląskiego, a niegdyś, według starego podziału administracyjnego – województwa ...
Ratusz w Trzebnicy

Ratusz w Trzebnicy

Na terenie Trzebnicy znajduje się bardzo bogaty wachlarz rozlicznych rodzajów monumentów, wśród których na szczególną uwagę ...
Cmentarz żydowski w Trzebnicy

Cmentarz żydowski w Trzebnicy

Na terenie stosunkowo niedużej miejscowości, jaką jest Trzebnica znajduje się mnóstwo rozmaitych rodzajów zabytkowych obiektów, które ...
Previous PostNextNext Post