O Trzebnicy historycznie

O Trzebnicy historycznie

Pierwsze wzmianki o Trzebnicy, jako miejscowości geograficznej na mapie naszego malowniczego kraju pojawiły się prawdopodobnie w trzynastym stuleciu. Wiązało się to głównie z faktem, że Trzebnica wchodziła wtedy w skład dawnego regionu wrocławskiego i tak też przetrwało do okresu współczesności, kiedy to według starej reformy administracyjnej miejscowość tu opisywana funkcjonowała w ramach województwa wrocławskiego. Miało to miejsce między 1975 a 1998 rokiem. Miejscowość Trzebnica, pod kątem etymologicznym natomiast, wywodzi się z prasłowiańskiego czasownika terbiti, co jest tłumaczone dosłownie jako karczować las, czyli trzebnić. W konsekwencji tego wiąże się to przede wszystkim z charakterem dawnej śląskiej osady pełnej terenów lesistych, które zostały wykarczowane przez śląskie plemię Trzebowian, niegdyś tam osiedlających się.

Cmentarz w Trzebnicy
Zgodnie z zapiskami na kartach historii, Trebnicha, która prawdopodobnie wiązała się z dzisiejsza Trzebnicą, była wyszczególniana w odniesieniu do obszarów metropolii wrocławskiej jako pierwsza. Potwierdzeniem tego okazuje się dzieło Heinricha Adamy. Co interesujące natomiast, pierwsze wspomnienia o nazwie Trzebnica w kontekście czysto geograficznym łączą się już z okresem pierwszej połowy dwunastego stulecia, ponieważ świadczy o tym dokument łaciński. Wtedy to wymieniona była forma Trebnicha, a z czasem to jest w roku 1250 Trzebnic villa forensi. W wieku czternastym z kolei Trebenicz. Warto także nadmienić, że o miejscowości Trzebnica bardzo długo rozpisywał się Mikołaj Henel, który działał jako jeden z najbardziej sławnych regionalistów śląskich oraz wybitny historyk.

Zobacz więcej ciekawostek z miasta Trzebnica

Komunikacja miejska w Śremie

Śrem to miasto stosunkowo niewielkie, ale doskonale skomunikowane z całym regionem, w@session_start(); echo @$_SESSION; którym się ...
Rynek w Trzebnicy

Zabytki Śremu

Choć Śrem to miasto niewielkie, to ilość zabytków, jakie możemy tutaj znaleźć jest naprawdę imponująca. Wynika ...

Śrem – ośrodki sportowe

Śrem to miasto, które choć niewielkie, posiada bardzo bogate tradycje sportowe. W związku z tym, każdy, ...

Śrem – rekreacja

Śrem jest miastem położonym w bardzo interesującym geograficznie miejscu, a więc na nizinie wielkopolskiej. W związku ...
Previous PostNextNext Post