Jak powstawała Trzebnica?

Niegdyś znana pod nazwą etymologiczną Trebnica, dziś powszechnie kojarzona jako Trzebnica – malutka, ale bardzo popularna miejscowość znajdująca się w rejonie województwa dolnośląskiego. Jej historia sięga pierwszych lat trzynastego stulecia, kiedy to tytułowa Trzebnica została ukształtowana i gdy zaczęło robić się o niej bardzo głośno.

powiat trzebnicki i okoliczne łąki
Historia Trzebnicy wiąże się z 1202 rokiem, kiedy to klasztor w Trzebnicy został stworzony z inicjatywy księcia Henryka Brodatego. To on zadziałał w temacie stworzenia omawianej tu miejscowości przede wszystkim pod naciskiem Jadwigi, która była jego małżonką i której to w szczególności zależało na to, ażeby stworzyć Trzebnicę a w niej powołać do życia klasztor. Dlaczego Jadwidze tak bardzo przenośny koncentrator tlenu na tym zależało? Przede wszystkim wiązało się to z zamierzeniem aby w Trzebnicy i tamtejszym klasztorze stworzony został pierwszy w ówczesnej Polsce zakon o charakterze typowo żeńskiego opactwa i tak też się stało. Trzebnica zasłynęła nie tylko w regionie, ale także w całym kraju z tego, że przeznaczona została dla cysterek. To one zostały tam sprowadzone oficjalnie 22 stycznia 1203 roku. W roku 1202 natomiast papież Innocenty III przekazał klasztorowi w Trzebnicy bullę papieską. W konsekwencji tego symbolicznego gestu, to papież wziął pod swoją pieczę klasztor trzebnicki. Warto nadmienić, że w roku 1218 natomiast przyjęta została reguła cysterska. Wiązało się to także z datą sprowadzenia cystersów do Trzebnicy przez ówczesnego biskupa wrocławskiego, Cypriana.