Powiat trzebnicki

Pomiędzy 1945 a 1975 rokiem istniał na terenie naszego kraju powiat trzebnicki, których ulokowany był na obszarze północno-wschodnim. Położony w granicach województwa wrocławskiego. Jego siedzibą była miejscowość Trzebnica. Cały powiat w pierwszym swym „wydaniu” funkcjonował do 1975 roku a następnie został przekształcony. Miało to miejsce zgodnie z reformą administracyjną z roku 1999.

Miasteczko w powiecie trzebnickim

Wówczas to, kiedy ustalenia reformy weszły w życie, przeobrażono granice terytorialne omawianego tu powiatu, co było równoznaczne z ujęciem regionu trzebnickiego w graniach województwa dolnośląskiego. Niedaleko, w bliskim usytuowaniu znajdują się także graniczące z tym terenem powiaty takie jak wołowski, górowski, wrocławski, rawicki, a także milicki oraz oleśnicki. Ponadto obszar ten ulokowany jest w bliskiej odległości od metropolii wrocławskiej, czyli Wrocławia – miasta na prawach powiatowych. To, co stanowi znaki szczególne wyróżniające omawiany tu powiat trzebnicki, to przede wszystkim jego szeroki wachlarz rozmaitych walorów przyrodniczych jak także i wielorakie wartości historyczne. Przez to terytorium przebiegają także dwie drogi, a mianowicie droga krajowa nr 15 oraz droga ekspresowa S5. Zgodnie z danymi statystycznymi zgromadzonymi za końcówkę poprzedniego roku, na terenie powiatu trzebnickiego znajduje się ponad półtora tysiąca osób pozbawionych stałego zatrudnienia. Jest to stopa bezrobocia wynosząca mniej więcej pięć procent w odniesieniu do liczby mieszkańców stanowiących grupę aktywnych zawodowo.

Zobacz więcej ciekawostek z miasta Trzebnica

[the-post-grid id="182" title="asdfg"]