Trzebnica kiedyś

Stolicą powiatu trzebnickiego wchodzącego w skład województwa dolnośląskiego, a niegdyś, według starego podziału administracyjnego – województwa wrocławskiego, jest miejscowość Trzebnica. Etymologicznie rzecz biorąc, nazwa ta pojawiła się w historii już stulecia temu, kiedy to mowa była o Trebnitz czy innych odmianach i wersjach wielojęzycznych tego charakterystycznego na geograficznej mapie Polski obszaru. Warto podkreślić, że nazewnictwo przypominające współczesną nazwę pojawiło się mniej więcej w szesnastym stuleciu. Z kolei w roku około 1750 natomiast pojawiła się nazwa Trzebnica pod brzmieniem niemieckim, to jest Trebnitz. Jako urzędowa, formalna nazwa miejscowości powiatu trzebnickiego zaczęła ona być w stuleciach siedemnastym oraz osiemnastym, w zasadzie na przełomie obu. Musimy także dodać, że wówczas wprowadzone nazewnictwo było połączone z okresem trwających wtedy podbojów http://www.fizjosport.krakow.pl/rehabilitacja_ortopedyczna.html Śląska przez Prusy, co nastąpiło ostatecznie w roku 1763. Wtedy to toczyły się na tych terenach trzy wojny śląskie realizowane z udziałem Austrii jako drugiej strony konfliktu. Ostatecznie nazwa Trzebnica obowiązywała natomiast mniej więcej od 7 maja 1946 roku.

powiat trzebnicki

Ciekawostką na temat Trzebnicy jest między innymi to, że charakteryzowana tu miejscowość posiadała odnalezione lata temu obozowisko ludzkie, które znajdowało się tam prawdopodobnie od jakiś pięciuset tysięcy lat. Zgodnie z zapiskami historycznymi, na tego rodzaju odkrycie w rejonie znajdującej się w Trzebnicy Winnej Góry natrafił jakiś czas temu wybitnych historyk, archeolog pochodzący z Wrocławia, czyli Jan Michał Burdukiewicz.

Zobacz więcej ciekawostek z miasta Trzebnica

[the-post-grid id="182" title="asdfg"]